Jak wykorzystać sketchnotki na lekcjach fizyki?

Okazuje się, że to nowatorskie podejście może znacznie ułatwić zapamiętywanie i zrozumienie nauczanych treści! Notowanie wizualne wykorzystuje obie półkule mózgowe, co rozwija kreatywność i umiejętność uczenia się. Warto zachęcić uczniów do ich tworzenia. Lekcje z wykorzystaniem sketchnotek są ciekawym doświadczeniem, które zwiększa aktywność i zaangażowanie uczniów. Zapraszam również do kursu online, w którym nauczysz się tworzyć atrakcyjne notatki wizualne na przedmiotach ścisłych i przyrodniczych.

Jakie korzyści niesie tutoring?

Jakie korzyści może dać uczniom i uczennicom tutoring?

Tutoring to metoda spersonalizowanej pracy z uczniem lub uczennicą. Polega na regularnych spotkaniach tutora z podopiecznym(ą), podczas których możliwy jest rozwój ucznia/uczennicy na głębszym, spersonalizowanym poziomie. Tutoriale to przestrzeń, gdzie nawiązuje się bezpieczna relacja, a tutor ma możliwość bliższego poznania podopiecznego. Dzięki temu cały proces tutoringu przebiega w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje ucznia …