Pokazywanie 2 Wynik(i)
Jakie korzyści niesie tutoring?

Jakie korzyści może dać uczniom i uczennicom tutoring?

Tutoring to metoda spersonalizowanej pracy z uczniem lub uczennicą. Polega na regularnych spotkaniach tutora z podopiecznym(ą), podczas których możliwy jest rozwój ucznia/uczennicy na głębszym, spersonalizowanym poziomie. Tutoriale to przestrzeń, gdzie nawiązuje się bezpieczna relacja, a tutor ma możliwość bliższego poznania podopiecznego. Dzięki temu cały proces tutoringu przebiega w oparciu o indywidualne potrzeby i predyspozycje ucznia …